(Gyps fulvus)

És un rapinyaire molt gran, l’adult té el cap i el coll només coberts per un plumisol curt i dens, de color blanc brut, del mateix color és una mena de boà que llueix a la base del coll, el bec és robust i grogenc i l’ull clar.

It is a very large bird of prey, the adult's head and neck are covered only by a short and dense down, of a dirty white color, of the same color is a kind of boa that shines at the base of the neck, the beak is robust and yellowish and clear eye.

Les parts dorsals són de color marró clar, terròs, i les plomes de vol fosques, les parts ventrals sòn de color marró rogenc i les potes grisoses.

The dorsal parts are light brown, earthy, and the flight feathers are dark, the ventral parts are reddish brown, and the legs are grey.

En vol, s’aprecia que les ales són molt llargues i amples, amb les fosques plomes de vol contrastant amb les cobertes clares, la cua la té curta i quadrada (lleugerament cuneiforme) i la posició arronsada del coll accentuen la impressió de silueta smpls.

In flight, the wings can be seen to be very long and broad, with the dark flight feathers contrasting with the light coverts, the tail is short and square (slightly cuneiform) and the curled neck position accentuates the impression of a simple silhouette .

Planeja majestuosament amb les ales lleugerament aixecades i les primàries ben separades, Trigue de 6 a 7 anys a lluir el plomatge d’adult.

It glides majestically with slightly raised wings and well-separated primaries. It takes 6 to 7 years to show its adult plumage.

Requereix de singleres on reposar i ubicar les seves colònies, i la presència d’arees obertes on cercar aliment. Malgrat l’estesa creença popular d’aquest ocell, l’olfacte no és més desenvolupat que el de qualsevol altre ocell, però si que té una vista excepcional i pot detectar les carronyes a una distància extraordinària.

It requires single beds where it rests and locates its colonies, and the presence of open areas where it can look for food. Despite widespread popular belief, this bird's sense of smell is no more developed than that of any other bird, but it does have exceptional eyesight and can detect carrion at an extraordinary distance.

Els moviments d’un sol individu deixant-se caure cap el menjar, és suficient perquè es dispari una reacció en cadena que provoca que , en pocs minuts el carnús es vegi envoltat per la majoria de voltors de la zona.

The movements of a single individual letting the food fall is enough to trigger a chain reaction that causes the carnous to be surrounded by the majority of vultures in the area in a few minutes.

El niu, situat al relleix d’una cinglera acull un únic ou que serà covat pels dos pares durant 48 a 54 dies. El poll trigarà de 100 a 155 dies en ser capaç de volar.

Amb les ales esteses és més gran que una cigonya, ja que pot arribar a una envergadura de 280 cm. té una longitud de 95 a 110 cm. i pesa de 6 a 11 kg.

The nest, located on the relief of a cliff, houses a single egg that will be incubated by both parents for 48 to 54 days. It will take 100 to 155 days for the louse to be able to fly. With outstretched wings it is larger than a stork, as it can reach a wingspan of 280 cm. it has a length of 95 to 110 cm. and weighs from 6 to 11 kg.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.

Info: Guia de ca,p dels Ocells de Catalunya editorial Omega.