Saponaria officinalis és una herba vivaç, erecta respecte del terra, que mesura fins a 100cm d’alçada. És una planta perenne, capaç de resistir temperatures baixes. Planta robusta, presenta engruiximents als nusos. Desprèn una feble olor agradable
La podeu trovar a Contrades mediterrànies plujoses i estatge montà (1350-1600m)
El fruit és una càpsula cilíndrica, inclusa i amb el carpòfor curt. S’obre per quatre dents apicals i conté nombroses llavors de dos mil·límetres reiniformes o globulars de color marró o negre.
Les tiges són erectes o ascendents, fins a un metre de longitud, nuoses i més o menys ramificades a la part superior. Presenta engruiximents als nusos i té un tacte de vellut.
Normalment són d’un color rosat, encara que també en podem trobar de color blanc o fins i tot una mica groguenc. La seva floració té lloc a la primavera i a l’estiu, a partir del mes de maig

Foto: acors.cat al Berguedà (Catalunya), Info: Internet.