(Gaillardia aristata)

Les Gaillardies són plantes d’abundant floració, molt apreciades en jardineria a causa de les seves belles flors multicolors.

The Gaillardies are abundant flowering plants, much appreciated in gardening because of their beautiful multicolored flowers.

Tenen una certa similitud a les margarides, amb multitud de pètals que sorgeixen d’un cap floral gran i arrodonit.

They bear a certain resemblance to daisies, with a multitude of petals emerging from a large, rounded floral head.

El període de floració és bastant prolongat, s’estén des de finals de juny fins a finals d’agost.


The flowering period is quite long, extending from late June to late August.

Mesuren entre 70 i 80 cm i són molt adequadesnper al tall i composicions florals.

They measure between 70 and 80 cm and are very suitable for cutting and floral arrangements.

Les flors tenen un diàmetre d’entre 7 i 10 cm i estan reunides en capítols bastabt grans amb un disc de color porpra i lígules grogues, generalment tenyides de color porpra a la base.

The flowers are between 7 and 10 cm in diameter and are gathered in fairly large caps with a purple disc and yellow ligules, usually dyed purple at the base.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.