(Stellaria holostea)

Hàbitats: avetoses i fagedes, boscos de ribera, rouredes de roure comú, freixenedesi clarianes de boscos caducifolis humits. Estan entre el nivell del mar i els 1800 m d’altitud.

Habitats: spruce and beech forests, riparian forests, common oak groves, ash thickets and glades of moist deciduous forests. They are between sea level and 1800 m altitude.

Els sèpals són més curts que els pètals, els quals són profundament bífids. El nombre d’estams és molt variable, 3 a10, fins i tot poden faltar.

The sepals are shorter than the petals, which are deeply bifid. The number of stamens is very variable, 3 to 10, they may even be missing.

El fruit és una càpsula de s’obre per 6 dents.

The fruit is a capsule that opens with 6 teeth.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.