Caesalpinia Gilliesii, és un arbust pertanyent a la família Fabaceae. És un arbust silvestre endèmic de l’Argentina i l’Uruguai, des de fa temps es conrea de manera ornamental com a planta de jardí.

Caesalpinia Gilliesii, is a shrub belonging to the Fabaceae family. It is a wild shrub endemic to Argentina and Uruguay, has long been cultivated ornamentally as a garden plant.

Noms comuns: Flor de Sant Esteve, ocell de paradís, àngel, mal d’ull, mal e gos, espiga d’amor, flor d’indi i més….

Common names: St. Stephen’s flower, bird of paradise, angel, evil eye, evil dog, ear of love, turkey flower and more ….

Aconsegueix uns dos metres d’altura.


It reaches about two meters in height.

FOTOS: Antònia Cors