(Caesalpinia Gilliesii)

Caesalpinia Gilliesii, és un arbust pertanyent a la família Fabaceae. És un arbust silvestre endèmic de l’Argentina i l’Uruguai, des de fa temps es conrea de manera ornamental com a planta de jardí.

Caesalpinia Gilliesii, is a shrub belonging to the Fabaceae family. It is a wild shrub endemic to Argentina and Uruguay, has long been cultivated ornamentally as a garden plant.

Noms comuns: Flor de Sant Esteve, ocell de paradís, àngel, mal d’ull, mal e gos, espiga d’amor, flor d’indi i més….

Common names: St. Stephen's flower, bird of paradise, angel, evil eye, evil dog, ear of love, turkey flower and more ....

Aconsegueix uns dos metres d’altura.

It reaches about two meters in height.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.