(La flor de la passió)

La passiflora o flor de la passió, és una planta enfiladissa de creixement ràpid que a l’estiu s’omple de flors vistoses i aromàtiques, floreix fins a la tardor.

The passion flower, or passion flower, is a fast-growing climbing plant that in summer is filled with visible and aromatic flowers, blooming until autumn.

Per l’aspecte exòtic de les seves flors la pasionaria sembla una planta tropical que no pugui anar bé en climes més suas, però la veritat és que es poden conrear en gairabé a qualsevol lloc.

Because of the exotic appearance of its flowers, passionflower seems like a tropical plant that cannot do well in more humid climates, but the truth is that they can be grown almost anywhere.

L’altura que arriben a assolir aquestes plantes depèn de la varietat, però generalment produeixen branques d’entre 5 i 10 metres de longitud.

The height these plants reach depends on the variety, but they generally produce branches between 5 and 10 meters in length.

Amb un únic exemplar de passiflora es pot arribar a cobrir un mur de 2 o 3 metres d’ample.

With a single copy of passiflora you can cover a wall 2 or 3 meters wide.

Un dels grans beneficis terapèutics que s’obté de la flor de la passió és l’efecte relaxant i calmant que proporcionen els flavonoides i alcaloides que conte. Aquestes substàncies actuen en els trastorns de la son, en casos de nervis, estrès i migranyes.

One of the great therapeutic benefits obtained from the passion flower is the relaxing and calming effect provided by the flavonoids and alkaloids it contains. These substances act in sleep disorders, in cases of nerves, stress and migraines.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.