(Ophrys apifera)

Les flors de l’orquídia abella es caracteritzen per un bell color morat i un label que posseeixen tant el color com la forma d’una abella femella. Així és, l’orquídia es disfressa i mitjançant la seva olor atrau l’abella mascle per aconseguir la seva pol·linització. Aquest és considerat un mecanisme d’atracció cap a l’abella mascle que a l’acostar-se a la flor intentarà realitzar la unió sexual amb la planta, però el que aconsegueix realment és una massa de pol·len que conté la flor s’enganxi a ell. Els pol·linis són una massa de pol·len que es transfereix mitjançant la pol·linització, aquest és un procés característic de l’orquídia abella.

The flowers of the bee orchid are characterized by a beautiful purple color and a stigma that has both the color and the shape of a female bee. That's right, the orchid disguises itself and by means of its smell attracts the male bee to achieve its pollination. This is considered a mechanism of attraction towards the male bee that, when approaching the flower, will try to achieve sexual union with the plant, but what it actually achieves is a mass of pollen that the flower contains stick to him Pollinia are a mass of pollen that is transferred through pollination, this is a characteristic process of the bee orchid.

Són plantes resistents i fortes, poden arribar a una altura de fins 60 cm. aprox. Les tiges d’aquest gènere d’orquídia són allargat i erectes.

They are resistant and strong plants, they can reach a height of up to 60 cm. approx. The stems of this genus of orchid are elongated and erect.

Requereixen d’un bon % d’il·luminació, encara que mai s’ha de col·locar directament al sol ja que les seves fulles podrien començar a marcir. L’ideal és una ubicació de llum solar indirecta.

They require a good % of lighting, although they should never be placed directly in the sun as their leaves could begin to wither. A location with indirect sunlight is ideal.

Fotos de acors.cat® i texts extrets de diferents pàgines d’internet.

LLOC: a Sant Vicens de Castellet

TEXT: orquideamania.com