FLORS BLANQUES

Les flors blanques poden evocar a la tranquil·litat, innocència, elegància… I de flors blanques n’hi ha moltes, i amb característiques molt diferents. La selecció per aquest post ha estat un recull de totes les que m’envolten i les que m’he trobat a les meves sortides per “caçar” imatges de la natura.

White flowers can evoke tranquility, innocence, elegance … And there are many white flowers, with very different characteristics. The selection for this post has been a compilation of all those around me and the ones I have found on my outings to “hunt” images of nature.

Fotos de acors.cat®