Fotos de primera hora del matí i/o després de ploure.